Mixers Bogazici BKK

Vacuum Mixer Palmia BE 2000-7 VAC (overhauled)

Mixers Ramon ( New Machines)

Mixer DMM 60VM and 90VM (new)

Mixer NT RX-400 (new)