Cutter Seydelmann K 203 UVL (overhauled)

Cutter DMS 80 liters

Seydelmann K 324 VA cutter (overhauled)

Cutter DMK 120 liters (new)

DMS Cutter DMK 45 C2 (new)

Cutter Laska KT 200 (overhauled)

Bowl cutter Ramon A-20 VAR (new)